Årets solidaritetsprosjekt avsluttet

Årets solidaritetsprosjekt avsluttet

President Erika Kocsis og daglig leder Éva Zsigmond fra Harghita Røde Kors med sjekken fra skolens elever.

Karmsund vgs hadde i dag besøk av president Erika Kocsis og daglig leder Éva Zsigmond fra Harghita Røde Kors i Romania. 

Foranledningen var at Harghita Røde Kors i Romania har mottatt støtte fra skolens elever gjennom solidaritetsprosjektet i flere år, og elevrådet ved skolen ville foreta en høytidelig overrekkelse av de innsamlede midlene fra årets aksjonsdag.
Elevrådsleder Sander Tungland Pedersen overrakte en symbolsk sjekk fra elevrådet på ikke mindre enn NOK 112 000! Et bra håndslag fra skolens elever!

2016-01-29-02

Elevrådsleder Sander Tungland Pedersen overrekker sjekken til Éva Zsigmond fra Harghita Røde Kors.

2016-01-29-01

Erika Kocsis og Éva Zsigmond fra Harghita Røde Kors var strålende fornøyd med gaven fra elevene!

Se flere bilder på  skolens Facebookside.

Del denne artikkelen på: