En trygg skoledag uten mobbing

Fra 1. august gjelder nye regler for elevene sin rett til et trygt og godt skolemiljø. Det er lovfestet nulltoleranse mot mobbing, og det er tydeligere krav og forventninger til hva skolen skal gjøre når en elev ikke har det trygt og godt. Fylkesmannen skal tidligere enn før på banen hvis ikke skolen gjør nok for å hjelpe eleven.

Del denne artikkelen på: