Nye hjemmesider

Nye hjemmesider

Karmsund vgs tar i bruk nye nettsider.

Skolens nettsider har vært modne for utskifting i lang tid. De nye nettsidene er laget på samme mal som fylkeskommunens nettsider. Håpet er at sidene oppleves som lette å finne frem på.

Alt er nok ikke helt på plass ved lanseringen, så innholdet vil bli løpende oppdatert. Foreløpig er det brukt en del eldre bilder, men disse vil bli skiftet ut i tiden som kommer.

Del denne artikkelen på: