Elevservice

På denne siden vil du finne opplysninger som kan være til nytte dersom det er noe du lurer på eller trenger hjelp til.

Alle funksjoner for elevservice finner du i fellesbygget.
Det meste finnes helt øst i andre etasje. Her finner du bl.a.:

Rådgivere

Oppfølgingstjenesten (OT)

Helsesøster

I administrasjonen i 2. etasje finner du i tillegg eksamenskontoret
Hit skal du henvende deg dersom du har spørsmål om eksamen og f.eks. hvilke fag du må ta for å få fagbrev eller generell studiekompetanse.

Kontoret er ansvarlig for avvikling av eksamener ved skolen og har også ansvar for gjennomføring av privatisteksamen i Nord-Rogaland.

Kontoret er også saksbehandler for klager på karakterer - enten klagen gjelder standpunktkarakter, eksamen eller karakter i orden og adferd.

Ellers kan det være lurt å spørre i resepsjonen i første etasje når du trenger hjelp til noe.

Del denne artikkelen på: