"it's learning"

Skolen bruker "it's learning" som læringsplattform.

Det er kun elevene som har tilgang til dette gjennom egne passord.

Likevel oppfordrer vi alle foresatte til å få tilgang av sine barn, slik at de kan følge med i forhold til beskjeder, fravær og anmerkninger.

Del denne artikkelen på: