Elevrådet

Et viktig element i elevdemokratiet.

Hver klasse velger en tillitsvalgt med vararepresentant. De tillitsvalgte danner skolens elevråd, som velger eget styre og to representanter til skoleutvalget.

Tillitsvalgte fungerer også som klassens verneombud i saker som angår miljø og sikkerhet.
Elevrådet har uttalerett i saker som angår elevens rettigheter, saker som har alminnelig interesse ved skolen, samt velferdssaker.

Skolen ser det som svært viktig at elevene tar aktivt del i det som skjer fra dag til dag.

Avdelingslederne er kontaktpersoner for klassenes tillitsvalgte.

Rektor er kontaktperson for Elevrådet.

E-post til elevrådet.

   

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson