PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er en hjelpetjeneste for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående skoler i Nord-Rogaland har kontor i Haraldsgt. 177, 5525 Haugesund.
Tlf. 51 92 17 40

PPT samarbeider med skolen når elever søker på spesielle vilkår, eller trenger spesiell hjelp. Elever og foresatte kan selv ta kontakt med PPT dersom de ønsker.

Mer informasjon finner du på  PP-tjenestens egne nettsider.

Del denne artikkelen på: