Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet ved Karmsund videregående skole er et styringsverktøy som spesifiserer ansvarsforhold, arbeidsmønster og prosedyrer for å sikre at virksomheten foregår i henhold til målsetting og regelverk.

Kvalitetssystemets viktigste oppgave er å dokumentere hvilke rutiner skolen har og hvilke retningslinjer den drives etter. På den måten ønsker vi å sikre forutsigbarhet for våre elever.

Kvalitetssystemet ved Karmsund videregående skole beskriver mål og arbeidsmåter for å nå disse målene.
Kvalitetssystemet ved skolen er tilgjengelig for alle brukerne, det vil si at KS-systemet ved Karmsund videregående skole er til for både ansatte og elever, som alle har tilgang til systemet gjennom plattformen QM+.
 
KVALITETSPOLITIKK
Kvalitetsnivået ved skolen måles i forhold til grad av måloppnåelse. Karmsund videregående skole skal være en god arbeidsplass og en skole som fremmer læring. Kvalitet er en kontinuerlig forbedringsprosess og skapes av hver ansatt med sin kompetanse og gjennomføring av arbeidet. Elevmedvirkning er en viktig faktor for å skape god kvalitet ved skolen.

AVVIKSSYSTEMET
Den kanskje viktigste delen av et KS-system er avvikssystemet. Hensikten med avvikssystemet er å ta systematisk hånd om utilsiktede hendelser, situasjoner eller feil/mangler.
Avvikssystemet skal hindre at feil eller mangler gjentar seg, og er derved et system som ivaretar kontinuerlig kvalitetsforbedring.
Det er viktig at alle, både ansatte og elever, skriver avviksrapport når forhold avviker fra det som er beskrevet eller planlagt.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson