Pedagogisk plattform

I TIDEN – FOR FREMTIDEN
Karmsund videregående skole skal fokusere på
 
- å bevare det beste i vår pedagogiske tradisjon
- å imøtekomme tidens og fremtidens krav
- å få frem det beste i alle i skolesamfunnet
 
Normsettende Læringssøkende Fremtidsrettet Resultatorientert
       
Tydelige roller, lojalitet og samkjørte holdninger Hensiktsmessige arbeidsmåter på alle plan Tidsmessig kompetanse i samarbeid med næringsliv og samfunn for øvrig Klare forventninger fremmer godt miljø og motivasjon
       
Ansvar, respekt
og tillit
Positiv samhandling Inter-
nasjonalisering
Mestring gir kvalitet
       
Gjennom dette oppnår vi

TRIVSEL, TRYGGHET, STOLTHET
 
 
Del denne artikkelen på: