Pedagogisk plattform

   
I TIDEN – FOR FREMTIDEN
 
Karmsund videregående skole skal fokusere på
- å bevare det beste i vår pedagogiske tradisjon
 - å imøtekomme tidens og fremtidens krav
 - å få frem det beste i alle i skolesamfunnet
 
Normsettende Læringssøkende Fremtidsrettet Resultatorientert
       
Tydelige roller, lojalitet og samkjørte holdninger Hensiktsmessige arbeidsmåter på alle plan Tidsmessig kompetanse i samarbeid med næringsliv og samfunn for øvrig Klare forventninger fremmer godt miljø og motivasjon
       
Ansvar, respekt
 og tillit
Positiv samhandling Inter-
 nasjonalisering
Mestring gir kvalitet
       
Gjennom dette oppnår vi
 
 TRIVSEL, TRYGGHET, STOLTHET, MESTRING
 
 
Del denne artikkelen på: