Søk etter ansatte

Søk etter ansatte gjør du på forsiden.

Dette søket gir bare informasjon om navn, tittel og kontortelefon, men det er håp om at flere opplysninger kommer etter hvert.

  

Alfabetisk oversikt med bilde.
Lokalt er det laget  oversikt over skolens ansatte med avdeling, kontornummer, internt telefonnummer og bilde.

  

Del denne artikkelen på: