Skoleskyss

Fra høsten 2018 blir det noen endringer i skoleskyss:

Rogaland

Hvis du begynner på VG1 i videregående skole og har rett på fri transport til den nye skolen, må du selv søke om skoleskyss på  kolumbus.no/skoleskyss innen 1. august. 

Du har rett til fri transport til skolen dersom du bor utenfor den definerte  ungdomskortsonen.

Bor du innenfor ungdomskortsonen, har du ikke rett på gratis skoleskyss og må kjøpe Ungdomskort hos Kolumbus.  Ungdomskortet gjelder for 30 dager om gangen og kan kjøpes av deg mellom 15 og 22 år. Det kan bestilles på nett, kjøpes på bussen eller hos turistinformasjonen i Haugesund sentrum (v/Bytunet).

Elever som har skolekort fra før, trenger ikke søke på ny.  Skolekortet blir oppdatert i løpet av sommeren og fungerer første dag etter ferien. 

 

Hordaland 

Elever fra Hordaland henvender seg til skolen for evt. skoleskyss. Dette gjelder de elevene som bor utenfor ungdomskortsonen til  Skyss. Her vil dere bli informert om skoleskyssen deres.

Bor du innenfor ungdomskortsonen, har du ikke rett på gratis skoleskyss og må kjøpe Ungdomskort hos Skyss. Ungdomskortet gjelder for 30 dager om gangen og kan kjøpes av deg mellom 16 og 21 år. Det kan kjøpes på nett eller på bussen.

 

Viktige linker:

  

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson