Maritim fagskole

Maritim fagskole
Maritim fagskoleutdanning ved Fagskolen Rogaland er fra 01.08.2017 organisatorisk flyttet til Stavanger offshore tekniske skole (SOTS).

Studiested er imidlertid fortsatt Karmsund vgs.

Henvendelser om fagskolen må gjøres til avdelingsleder Odd Konrad Dale, eventuelt til Stavanger offshore tekniske skole (SOTS).

Fagskolen Rogaland, maritim avdeling, tilbyr utdanning innenfor to områder:

Den maritime utdanningen ved Fagskolen Rogaland, maritim avdeling, etterses av skolens kvalitetssystem, som er sertifisert av DNV-GL etter  DNVGL-ST-0029:2014-04 Maritime Training Providers med bakgrunn i krav fra Sjøfartsdirektoratet og IMO (International Maritime Organization). Sertifikatet ble sist fornyet i desember 2014.

E-post direkte til fagskolen:
karmsund-fagskole@skole.rogfk.no

  

  

  

Del denne artikkelen på:
Dekksoffiser

Fordypningsområdet omfatter fag som navigasjon og navigasjonshjelpemidler, sjøveisregler og brovakt, lasteberegninger og behandling av last.

Maskinoffiser

Fordypningsfagene omfatter materiallære, termodynamikk og strømningslære, elektroteknikk, elektronikk og styringsteknikk, måle- og reguleringsteknikk, skipselektrisk anlegg, overvåkings-, kommunikasjons- og styringssystemer.

Kontaktperson