Innføringsklassene

Innføringsklassene

Innføringsklassene er for ungdom mellom 16 og 24 år som mangler norskkunnskaper på et nivå som gjør at de kan gå i ordinær videregående skole.

Opplæringstilbudet består av norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag og gym. Totalt undervises det 30 timer i uka. Det forutsettes at de som blir tatt opp i innføringsklassene har gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende fra hjemlandet, eller at elevene er utskrevet fra norsk grunnskole. 

INNTAKSKRAV:

  • Vitnemål fra norsk grunnskole, eller grunnopplæring i utlandet i minst ni år
  • Gyldig oppholdstillatelse i Norge
  • Folkeregisterregistrert adresse i Rogaland
  • Kurset er beregnet for elever mellom 16 og 24 år som har ungdomsrett 

Søknadsfrist er 1. mars. Søknad sendes til inntakskontoret.

Dersom det er plass og mulighet, så vil det kunne tas opp elever gjennom året.

 Søknadsskjema finner du her. 

Skjema sendes til:

Rogaland Fylkeskommune
Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering
Postboks 767
4004 STAVANGER

Det presiseres at tilbudet er bare for elever som har rettigheter til utdanning i videregående skole, og som har til hensikt å gjennomføre videregående opplæring i etterkant av norskopplæringen. Elever som ikke skal ta videregående skole, tar kontakt med voksenopplæringssentrene i kommunen der de bor.

Mer informasjon kan du få ved å ta kontakt med skolen (Eli Valkner Thoresen) - eller med opplæringsavdelingen i Stavanger.

 

 Regelverk for minoritetsspråklige elever (Utdanningsdirektoratet)

  

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson