Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygging til generell studiekompetanse

VG4 påbygging til generell studiekompetanse (23 timer) er et tilbud for de som har fullført sin yrkesfaglige opplæring (enten med fagbrev eller tre år i skole når det gjelder tilbud som ikke er underlagt lov om fagopplæring).

Inntakskrav

  • oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller
  • oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev.

Fellesfag (645 timer)
140      Historie
140      Matematikk praktisk* /
140      Matematikk teoretisk*
84        Naturfag*
281      Norsk

Du som har tatt Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram (kryssløp), har avsluttet naturfag og har hatt 140 av 224 timer matematikk. Du må derfor bruke 140 timer til programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram.

  • Med Vg1 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, fra idrettsfag, musikk, dans og drama eller studiespesialisering med formgivingsfag skal du ha totalt 100 timer over tre år.
  • Med Vg1 studiespesialisering uten formgivingsfag, skal du ha totalt 95 timer over tre år.

  
Påbygging til generell studiekompetanse (Studiekompetanse)
Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter. For opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson