Organiseringsform grunnkompetanse i egen gruppe

Tilpasset opplæring i egen gruppe.

Dette er et tilbud for elever som lettere  tilegner seg kunnskap gjennom praktisk arbeid og som har behov for tilpasning utover det som kan tilbys i ordinære klasser. Opplæringstilbudet er knyttet opp mot yrkesfaglige programområder hvor utplassering i bedrift er en viktig del av opplæringen og  er definert som spesialundervisning.
( Jfr. opplæringslova § 5-1).

Skolen tilbyr opplæring innen programområdet Restaurant- og matfag (RM).
Se vedlegg til høyre.

   

 Se utvidet informasjon for søkergruppe med søknadsfrist 1. februar på RFK's nettsider.

   

 UDir: Veilederen Spesialundervisning.

  

    

  

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson