Vg1 Elektrofag

Vg1 Elektrofag

Opplæringen på Vg1 elektrofag legger vekt på innsikt, oppleving, refleksjon og bevisste valg knyttet til de elektriske systemene.

Opplæringen fremmer kommunikasjonsferdigheter i forhold til faglige spørsmål, serviceorientering og evne til selvstendighet så vel som samarbeid. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet er andre sentrale faktorer. Opparbeidelse av grunnleggende planleggingskompetanse, systemforståelse og utvikling av læringsstrategier i helhetlige, relevant og tverrfaglig læringsoppdrag, vil være et godt grunnlag for videre fordypning og spesialisering på Vg2 samt fungere som byggesteiner for en livslang læringsprosess.

Innholdet i opplæringen på videregående trinn 1 er utarbeidet med bakgrunn i felleselementer i kompetanseplattformene for lærefagene i dette utdanningsprogrammet.

Hovedområde
Elektriske, elektroniske og automatiserte systemer

Inntakskrav 
Norsk grunnskole eller tilsvarende

Fag- og timefordeling
Fellesfag
84 Engelsk
56 Kroppsøving 
84 Matematikk praktisk eller teoretisk 
56 Naturfag 
56 Norsk

Felles programfag
140 Automatiseringssystemer 
197 Data- og elektronikksystemer 
140 Elenergisystemer

Yrkesfaglig fordypning
168 Yrkesfaglig fordypning

     

Muligheter videre:
Ved Karmsund videregående skole kan du fortsette på disse programområdene:

Vg2 Data- og elektronikk

Vg2 Elenergi

Vg2 Maritime fag (kryssløp)

Del denne artikkelen på:

Yrkesfaglig fordypning på Vg1 skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag.

Vg2 Data og elektronikk

Data og elektronikk skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse i alt fra enkelt brukerutstyr som PC og mobiltelefon til avanserte kommunikasjons- og navigasjonssystemer. 

Vg2 Elenergi

Opplæringen i elenergi skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse innenfor elkraftproduksjon og distribusjon, sjøfart, oljeproduksjon og industrivirksomhet, jernbane, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger. 

Vg2 Maritime fag

Programområdet for maritime fag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse om bord på skip og flytende installasjoner. 

Kontaktperson