Vg2 Data og elektronikk

Vg2 Data og elektronikk

Data og elektronikk skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse i alt fra enkelt brukerutstyr som PC og mobiltelefon til avanserte kommunikasjons- og navigasjonssystemer. 

Bakgrunn
Du som velger elektrofag, må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

Inntakskrav
Vg1 Elektrofag eller tilsvarende

Fag- og timefordeling
Fellesfag 
56 Engelsk 
56 Kroppsøving 
56 Norsk 
84 Samfunnsfag

Felles programfag 
281 Data- og elektronikksystemer
196 Elektronisk infrastruktur

Yrkesfaglig fordypning 
253 Yrkesfaglig fordypning

Kompetanse
Dette kan du oppnå etter data og elektronikk

Fagbrev
Dataelektroniker
Produksjonselektroniker
Telekommunikasjonsmontør

Yrkeskompetanse 
Romteknolog

Studiekompetanse
Påbygging til generell studiekompetanse

Del denne artikkelen på:

Formål med Yrkesfaglig fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene.

Kontaktperson