YFF - Vg2 Data og elektronikk

Formål med Yrkesfaglig fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene.

Yrkesfaglig fordypning
253 timer 
Elevene skal ha standpunktkarakter
Elevene skal ikke opp til eksamen

Innhold
Formål med Yrkesfaglig fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.

 Forskrift for Yrkesfaglig fordypning.

Skolens tilbud under "Yrkesfaglig fordypning":

1. Telekommunikasjonsmontørfaget
2. Dataelektronikerfaget

Del denne artikkelen på: