Vg2 Elenergi

Vg2 Elenergi

Opplæringen i elenergi skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse innenfor elkraftproduksjon og distribusjon, sjøfart, oljeproduksjon og industrivirksomhet, jernbane, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger. 

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. 

Inntakskrav 
Vg1 elektrofag eller tilsvarende.

Fag- og timefordeling
Fellesfag 
56 Engelsk 
56 Kroppsøving 
56 Norsk 
84 Samfunnsfag

Felles programfag 
140 Automatiseringssystemer 
140 Data- og elektronikksystemer
197 Elenegrisystemer

Yrkesfaglig fordypning 
253 Yrkesfaglig fordypning

Kompetanse
Dette kan du oppnå etter elenergi:

Fagbrev

  • Elektriker
  • Elektroreparatør
  • Energimontør
  • Energioperatør
  • Heismontør 
  • Signalmontør
  • Tavlemontør 
  • Togelektriker
  • Vikler

Studiekompetanse
Påbygging til generell studiekompetanse

Del denne artikkelen på:

Formål med Yrkesfaglig fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene.

Kontaktperson