Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag representerer viktige tradisjoner og verdier på omsorgsfeltet. Opplæringen skal medvirke til å dekke kompetansebehovet i samfunnet innenfor oppvekst-, helse- og sosialtjenestene. 

Bakgrunn
Du som velger helse- og oppvekstfag, må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeide med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Målsettingen er at hovedområdene innenfor programområdet på Vg1 utgjør en helhet. Helheten skal gi elevene en felles plattform for videre yrkesvalg, og samtidig være tverrfaglig slik at det gir rikelig rom for å tilpasse opplæringsløpet til forutsetningene hos den enkelte.

Det blir lagt vekt på å utvikle faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring og respekt og toleranse for det som er annerledes, i opplæringssituasjoner som er jordnære, og som knytter teori og praksis sammen til en helhet.
Innholdet i opplæringen på Vg1 er utarbeidet med bakgrunn i felleselementer i kompetanseplattformene for lærefagene i dette utdanningsprogrammet.

Hovedområder
Yrkesforståelse og yrkesidentitet
Kommunikasjon og samhandling
Helsefremmende arbeid

Inntakskrav 
Norsk grunnskole eller tilsvarende

Fag- og timefordeling
Fellesfag 
84 Engelsk 
56 Kroppsøving 
84 Matematikk praktisk eller teoretisk 
56 Naturfag 
56 Norsk

Felles programfag 
197 Helsefremmende arbeid 
140 Kommunikasjon og samhandling 
140 Yrkesutøvelse

Yrkesfaglig fordypning 
168 Yrkesfaglig fordypning
 

Muligheter videre:
Ved Karmsund videregående skole kan du fortsette på disse programområdene:

Vg2 Helsearbeiderfag

Vg2 Helseservicefag

Del denne artikkelen på:

168 timer
Elevene skal ha standpunktkarakter
Elevene skal ikke opp til eksamen

Vg2 Helsearbeiderfag

Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt.

Vg2 Helseservicefag

Helseservicefag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrkene. Opplæringen skal medvirke til å utvikle evnen til å yte service overfor kolleger, pasienter og kunder, og til å samhandle med andre i yrkesutøvingen.

Kontaktperson