Vg2 Helsearbeiderfag

Vg2 Helsearbeiderfag

Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Elevene på Vg2 helsearbeiderfaget har anledning til å søke om å avvikle deler av praksisen i Frankrike. Karmsund har samarbeid med videregående skole i Villefranche (Lyon).

Inntakskrav 
Vg1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende.

Fag- og timefordeling
Fellesfag 
56 Engelsk 
56 Kroppsøving 
56 Norsk 
84 Samfunnsfag

Felles programfag 
197 Helsefremmende arbeid 
140 Kommunikasjon og samhandling 
140 Yrkesutøvelse

Yrkesfaglig fordypning 
253 Yrkesfaglig fordypning 

 

Del denne artikkelen på:

Yrkesfaglig fordypning
253 timer

Kontaktperson