Vg2 Helseservicefag

Vg2 Helseservicefag

Helseservicefag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrkene. Opplæringen skal medvirke til å utvikle evnen til å yte service overfor kolleger, pasienter og kunder, og til å samhandle med andre i yrkesutøvingen.

Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeid med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest.
Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Inntakskrav 
Vg1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende.

Fag- og timefordeling
Fellesfag 
56 Engelsk 
56 Kroppsøving 
56 Norsk 
84 Samfunnsfag

Felles programfag 
197 Helsefremmende arbeid 
140 Kommunikasjon og samhandling 
140 Yrkesutøvelse

Yrkesfaglig fordypning 
253 Yrkesfaglig fordypning

KOMPETANSE
Dette kan du oppnå etter helseservicefag: 

Yrkeskompetanse

  • Apotektekniker
  • Helsesekretær 
  • Tannhelsesekretær

Studiekompetanse 

  • Påbygging til generell studiekompetanse

Karmsund videregående skole har linje for Helsesekretær og Apotekteknikk.

  

Del denne artikkelen på:

Yrkesfaglig fordypning
253 timer

Vg3 Helsesekretær

Helsesekretærfaget skal legge grunnlag for å utføre administrative oppgaver og laboratorie- og assistansearbeid innenfor helsesektoren. Helsesekretæren skal yte service og gi råd og rettleiing til menneske i ulike livssituasjoner.

Kontaktperson