Vg3 Helsesekretær

Vg3 Helsesekretær

Helsesekretærfaget skal legge grunnlag for å utføre administrative oppgaver og laboratorie- og assistansearbeid innenfor helsesektoren. Helsesekretæren skal yte service og gi råd og rettleiing til menneske i ulike livssituasjoner.

INNTAKSKRAV
Vg2 Helseservicefag.

Aktuelle arbeidssteder
Helsesekretærene arbeider bl.a. på legekontorer, i sykehus, i bedriftshelsetjenesten, i helsesentre, sosialkontorer og i trygdekontorer.

Sentrale arbeidsoppgaver
Helsesekretæren er ofte den som møter pasienten først ved ankomst til behandlingsstedet. Sentrale arbeidsområder er

  • mottak av pasienter 
  • laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
  • kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer
  • registrering av takster og diagnoser 
  • kvalitetssikring og prosedyrer 
  • vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon

Personlige egenskaper
Helsesekretæren arbeider selvstendig innenfor sitt område. Det stilles store krav til service, effektivitet og nøyaktighet. Det kreves evne og vilje til samarbeid med andre profesjoner. Du bør kunne vise omsorg, toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold. Omstillingsevne, språk- og kulturkunnskaper er også viktig.

Viktige egenskaper

  • Kunne kommunisere med mennesker som har behov for hjelp
  • Være serviceorientert, men bestemt når det trengs
  • Kunne bevare ro og gode arbeidsvaner under stress

Utdanning
1. år: Vg1 Helse- og sosialfag
2. år: Vg2 Helseservicefag
3. år: Vg3 Helsesekretær

Bestått Vg3 gir yrkeskompetanse og yrkestittelen helsesekretær. Denne tittelen kvalifiserer til å søke om offentlig autorisasjon.
For å kunne bruke yrkestittelen helsesekretær kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Hvis du senere har lyst til å utdanne deg videre, kan du etter Vg2 eller Vg3 ta ett år allmennfaglig påbygging som gir muligheter til å studere ved høyskoler og universitet.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson