Vg1 Restaurant- og matfag

Vg1 Restaurant- og matfag

Opplæringen i restaurant- og matfag skal medvirke til å utvikle erfaring og innsikt hos den enkelte, og evne til å velge og vurdere råvarer, produkter, produksjonsmetoder og måltider. 

Du som velger restaurant- og matfag, bør ha godt håndlag, være kreativ, nøyaktig og renslig. Der du er i direkte kontakt med kunder, er det også viktig at du er serviceinnstilt.Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.

Restaurant- og matfagene omfatter både håndverksfag og industrifag. Opplæringen skal medvirke til å styrke den videre rekrutteringen til yrkene innenfor restaurant- og matfag og gjøre den enkelte mer bevisst om mat og drikke. Programfaget skal fremme arbeidsglede og gode arbeidsvaner gjennom praktisk arbeid og helhetlige, tverrfaglige arbeidsoppgaver, slik at elevene kan være med i og ta ansvar i et fremtidig yrkesliv. Vg1 skal forberede til utdanning frem mot fagbrev eller svennebrev i et yrke, og legge grunnlag for en livslang læringsprosess.

Innholdet i opplæringen på Vg1 er utarbeidet med bakgrunn i felleselementer i kompetanseplattformene for lærefagene i dette utdanningsprogrammet.

Hovedområder
Mat og drikke
Trygg og sunn mat
Restaurant- og matfagbransjen som arbeidsplass.

Inntakskrav 
Norsk grunnskole eller tilsvarende

Fag- og timefordeling
Fellesfag 
84 Engelsk 
56 Kroppsøving 
84 Matematikk praktisk eller teoretisk 
56 Naturfag 
56 Norsk

Felles programfag 
150 Bransje, fag og miljø 
150 Kosthold og livsstil 
177 Råstoff og produksjon

Yrkesfaglig fordypning 
168 Yrkesfaglig fordypning 

    

Muligheter videre:
Ved Karmsund videregående skole kan du fortsette på disse programområdene:

Vg2 Kokk- og servitørfag

Vg2 Matfag

Del denne artikkelen på:

Yrkesfaglig fordypning
168 timer

Vg2 Kokk- og servitørfag

Programområdet for kokk- og servitørfag skal bidra til utvikling av kompetanse innen tilberedning, anretning og servering av måltider til gjester på ulike spisesteder og til brukere i ulike institusjoner.

Vg2 Matfag

Programområdet for matfag skal legge grunnlaget for yrkesutøving innen bearbeiding av råvarer og produksjon av mat. 

Kontaktperson