Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. 

Du som velger teknikk og industriell produksjon, bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Utstyrspakke:
Alle elever som begynner på VG1, vil få utlevert en utstyrspakke med bl.a. kjeledress og annet utstyr som er nødvendig for opplæringen (verneutstyr m.m.).
Eleven blir fakturert for utstyrspakken.

  

Karmsund videregående skole har disse tilbudene i utdanningsprogrammet:

  

Yrkesvalg:
 Se kort informasjonsvideo om Teknikk og industriell produksjon.
(Videoen er tatt opp på Karmsund.)

  

  

Del denne artikkelen på:
Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Opplæringen i felles programfag i teknikk og industriell produksjon skal bidra til en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer, og som muliggjør mer fleksibel bruk av arbeidskraft i disse bransjene. 

Vg2 Kjemiprosess

Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen prosessindustrien. Prosessindustrien står for en stor del av verdiskapingen i Norge, og omfatter installasjoner for utvinning av olje og gass, petrokjemisk, metallurgisk, kjemisk, farmasøytisk industri og treforedlingsindustri. 

Vg2 Maritime fag

Programområdet for maritime fag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse om bord på skip og flytende installasjoner. 

Kontaktperson