Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Opplæringen i felles programfag i teknikk og industriell produksjon skal bidra til en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer, og som muliggjør mer fleksibel bruk av arbeidskraft i disse bransjene. 

Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig. Gjennom en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring får den enkelte en bred plattform for videre yrkesvalg med hensyn til både fag, type arbeidsplass og arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene krever samhandling med andre og evne til å arbeide selvstendig etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon. Programfaget legger grunnlag for tverrfaglig tenking og gir elevene muligheter for på sikt å kunne utvikle en flerfaglighet som etterspørres i virksomhetene. I praktisk arbeid sammen med andre utvikles også kommunikasjonsferdigheter og forståelse for ulike kulturer.

Opplæringen skal gi grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess og bidra til faglig innsikt, refleksjon og kritisk vurderingsevne. Sikkerhetsforståelse og kjennskap til nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer er en del av faget. Et viktig perspektiv i opplæringen er utvikling av lojale og stolte fagarbeidere som viser respekt for mennesker, miljø og produksjonsapparater. Allerede på Vg1 møter den enkelte flere av kravene som stilles til profesjonell yrkesutøvelse, men på et grunnleggende nivå der krav til kunnskaper, ferdigheter, holdninger og selvstendighet er tilpasset den enkeltes interesser og behov.
Innholdet i opplæringen på videregående trinn 1 er utarbeidet med bakgrunn i felleselementer i kompetanseplattformene for lærefagene i dette utdanningsprogrammet.

Utstyrspakke:
Alle elever som begynner på VG1, vil få utlevert en utstyrspakke med bl.a. kjeledress og annet utstyr som er nødvendig for opplæringen (verneutstyr m.m.).
Eleven blir fakturert for utstyrspakken.

  

Hovedområder

  • Produksjon og tekniske tjenester
  • Dokumentasjonsarbeid
  • Industri, verksted og maritime arbeidsplasser

Inntakskrav 
Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Fag- og timefordeling
Fellesfag 
84 Engelsk 
56 Kroppsøving 
84 Matematikk praktisk eller teoretisk 
56 Naturfag 
56 Norsk

Felles programfag 
140 Dokumentasjon og kvalitet
197 Produksjon
140 Tekniske tjenester

Yrkesfaglig fordypning 
168 Yrkesfaglig fordypning
 

Muligheter videre:
Ved Karmsund videregående skole kan du fortsette på disse programområdene:

Vg2 Kjemiprosess

Vg2 Maritime fag

Del denne artikkelen på:

Yrkesfaglig fordypning
168 timer

Vg2 Kjemiprosess

Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen prosessindustrien. Prosessindustrien står for en stor del av verdiskapingen i Norge, og omfatter installasjoner for utvinning av olje og gass, petrokjemisk, metallurgisk, kjemisk, farmasøytisk industri og treforedlingsindustri. 

Vg2 Maritime fag

Programområdet for maritime fag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse om bord på skip og flytende installasjoner. 

Kontaktperson