Vg2 Kjemiprosess

Vg2 Kjemiprosess

Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen prosessindustrien. Prosessindustrien står for en stor del av verdiskapingen i Norge, og omfatter installasjoner for utvinning av olje og gass, petrokjemisk, metallurgisk, kjemisk, farmasøytisk industri og treforedlingsindustri. 

Du som velger teknikk og industriell produksjon, bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Inntakskrav 

Vg1 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarende.

Fag- og timefordeling
Fellesfag 
56 Engelsk 
56 Kroppsøving 
56 Norsk 
84 Samfunnsfag

Felles programfag 
140 Dokumentasjon og kvalitet 
168 Kjemisk teknologi 
169 Produksjon og vedlikehold

Yrkesfaglig fordypning 
253 Yrkesfaglig fordypning

KOMPETANSE
Dette kan du oppnå etter kjemiprosess: 

Fagbrev

  • Fagoperatør i kjemisk prosessindustri

Studiekompetanse

  • Påbygging til generell studiekompetanse

 

OPPLÆRING I BEDRIFT
Noen bedrifter som tar imot våre elever som lærlinger:  

 

RELEVANTE LENKER

 Industrilærling

 Opplæringskontoret for teknologifag på Haugalandet

Del denne artikkelen på:

Yrkesfaglig fordypning
253 timer 

Kontaktperson