Restplasser – videregående opplæring for voksne

Vi legger ut oversikt over restplasser per fag på vår nettside tirsdag 6. august 2019.

Er du interessert i restplass, må du møte opp personlig på VO-senteret ved Karmsund videregående skole for å søke om restplass. 

Vi har åpningstid for søking om restplasser:

Onsdag 07.08. fra kl. 10.00 – 15.00 og
Torsdag 08.08. fra kl. 13.00 – 18.00 

Oversikten over ledige plasser oppdateres 7. august etter kl. 15.00.

De som oppfyller kriteriene for å få restplass, blir påmeldt fag med en gang.

 

Du kan ikke søke restplass hvis du:

  • har ungdomsrett
  • har tatt faget tidligere og har fått karakteren 2 eller bedre.
  • ikke har fullført grunnskolen i Norge eller minimum 9 år grunnutdanning i utlandet.
  • er minoritetsspråklig og ikke kan dokumentere norskkunnskaper på B1-nivå.
  • ønsker å få opplæring i engelskfaget og ikke kan dokumentere engelsk på B1-nivå eller har minimum karakteren 2 fra grunnskolen.

 

Viktig informasjon:

Alle som søker restplass, må ta med ID-brikke eller ha BankID på mobiltelefonen.

Minoritetsspråklige søkere:

Minoritetsspråklige søkere må ta med dokumentasjon på minimum 9-årig grunnopplæring fra utlandet og dokumentasjon på norsk B1-nivå for å få restplass.

Ønsker du opplæring i engelskfaget, må du også ta med dokumentasjon på B1-nivå i engelskfaget, alternativt minimum karakteren 2 i engelsk fra grunnskolen.

   

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson