Årets student på fagskolen

Årets student på fagskolen

David Fredriksson (t.v.), Jan Lothe (styreleder i Stiftelsen Sjømenns Aldershjem) og Karl Fredrik Olsson.

Priser til to studenter ved fagskolen og en student på nautisk linje på HSH.

Under årets middag hos Haugesund Rederiforening ble det utdelt pris fra Sjømennenes aldershjem til to studenter ved Fagskolen Rogaland - Avdeling Karmsund, og til en av studentene på nautisk linje på HSH.

Begge disse studentene fikk hver en sjekk på kr. 10 000. Nominasjonen er gjort av studentene på 5NLA/5SLA og av lærere, og utvelgelsen ble foretatt av studenttillitsvalgte for førsteårsstudentene og teamlederne på fagskolen.

Kriterier som ble vektlagt:

  • Progresjon i studieløpet
  • Karakterer
  • Engasjement; faglig, sosialt og organisatorisk
  • Holdninger til yrke og studiet

Det ble plukket ut to verdige vinnere; dette var:

Dekksoffiser: David Fridrikson
Maskinoffiser: Kjartan Tveiten

Jan Lothe var den som foretok utdelingen på vegne av stiftelsen Sjømennenes Aldershjem.

Kjartan Tveiten måtte reise ut på utdelingsdagen og kunne derfor ikke være til stede ved utdelingen. Avdelingsleder mottok denne prisen på vegne av Kjartan Tveiten.

Studenter fagskolen med lærere 2014 - redigert

Avgangsstudentene på fagskolen klare til festmiddag sammen med sine lærere.

Del denne artikkelen på: