Elevrådet med kraftig standpunkt mot narkotika

Elevrådet med kraftig standpunkt mot narkotika

Flott initiativ av elevrådsstyret!

Under slagordet "BRY DEG - si nei til narkotika" ble det i dag avholdt korte informasjonsmøter for alle skolens elever om bruk av ulovlige rusmidler. Det var elevrådsstyret som hadde tatt initiativ til møtene. Både administrasjonsleder Ragnhild Bjerkvik og Malvin Kvamme fra Forebyggende gruppe ved Haugesund politistasjon roste elevrådsstyret for deres initiativ.
  
Representanter for elevrådet frontet møtene sammen med Malvin Kvamme, som orienterte om farer og konsekvenser allerede ved "uskyldig" omgang med ulovlige rusmidler. Kvamme oppfordret også elevene sterkt om å BRY SEG og ta kontakt med voksne dersom de ser at noen av deres medelever er i faresonen. Han fortalte også at politiet vil følge skolen tett opp - ikke for å ta noen, men for å hindre at elever føler seg fristet til å krysse en farlig grense.

Skolens elever utgjorde en usedvanlig lydhør forsamling, og det er å håpe at de tok inn over seg alvoret i det som ble tatt opp. 

Uansett: Et flott initiativ av elevrådsstyret!

Del denne artikkelen på: