Forpleiningslederutdanning ved Karmsund

Torsdag 10.09 mottok skolen brev om at NOKUT har godkjent vår studieplan for forpleiningslederutdanning og søknaden om å få opprette slik utdanning.

Karmsund har sammen med RKK jobbet i ca. halvannet år med søknad og studieplan - og nå er den altså godkjent.

Karmsund videregående skole får dermed Norges nye stuertutdanning -Forpleiningsleder i maritim sektor! Utdanningen blir et fulltidsstudium over ett år på fagskolenivå. Vi legger opp til et stedbasert studium som også kan følges over nettet.

Haugesund kokk- og stuertskole hadde i sin tid en maritim kokk- og stuertutdanning. Stuertutdanningen ble lagt ned i begynnelsen av 1990-tallet p.g.a. nedbemanning, utflagging og generell nedgang i den norske handelsflåten. Nå har vi imidlertid en stor offshoreflåte, rigger og installasjoner med store mannskap, havgående fiskefartøy, tank- og stykkgodsflåte. Når stuerter og forpleiningsledere etter hvert har pensjonert seg, har lokale rederier etterspurt lederutdanning for kokker.

En forpleiningsleder er leder for cateringpersonell og renholdere om bord.

Utdanningen er en fagskoleutdanning for kokker med fagbrev som restaurantkokk eller institusjonskokk. Dermed har vi etablert en karrierevei for kokker som ønsker lederjobb.

Emnene (fagene) i utdanningen er:

  • Organisasjon og ledelse
  • Økonomistyring
  • Varekunnskap og hygiene
  • Ernæring
  • Renhold og vedlikehold
Del denne artikkelen på: