Fransk lærer kikker Karmsund i kortene

Fransk lærer kikker Karmsund i kortene

I ukene 13 og 14 har skolen besøk av Jean-Yves Gola fra Marseille i Frankrike.

Han er lærer på tilsvarende skole som Karmsund i Marseille. Hans oppdrag på Karmsund er bl.a. å se på ulike undervisnings- og vurderingsmetoder, og hva som blir gjort i arbeidet med å forebygge frafall. Hans opphold finansieres gjennom Erasmus +. 

Jean-Yves har vært til stede i klasser på Arbeidstrening, Hverdagsliv, HO, TIP/Elektro og RM både på vg1 og vg2. Han har vært i klassene for å observere, og i etterkant av timene har det blitt mange gode erfaringsutvekslinger og sammenligninger av skolen her og den i Marseille.
Han har i tillegg snakket med teamet for elevoppfølging og oppfølgingstjenesten.

Han ønsker også å se på muligheten for å opprette kontakt for om mulig å ha utveksling av elever eller lærere mellom våre skoler.

Del denne artikkelen på: