• Forside
  • Aktuelt
  • Nytt kull uteksaminert fra fagskolen helse- og oppvekstfag

Nytt kull uteksaminert fra fagskolen helse- og oppvekstfag

Nytt kull uteksaminert fra fagskolen helse- og oppvekstfag

På bildet (fra venstre):
Stig Riise Pettersen, Silje Nordeide, Joy Naomi Idehen Kvinnesland, Margit Grødem, Lene Anett Huseby, Shandell Karin Kvam, Olaug Løvbrekke, Silje Heimtun, og Anne Berit Emmerhoff.
(Marianne Aulie Oseid var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Onsdag 11. juni var det avslutningsfest for det sjette kullet ved fagskolen helse- og oppvekstfag ved Karmsund videregående skole. 

Studentene startet høsten 2012, og har nå fullført et to-årig utdanningsløp i psykisk helsearbeid. Studiet har bestått av 6 moduler. 4 teoretiske moduler, 1 modul i praksis og 1 modul til fordypningsoppgave/avsluttende eksamen.

I år ble avslutningsfesten avholdt i restauranten på Karmsund videregående skole. Skolens kantine sørget for lunsj og kaffe – og elevene på Restaurant- og matfag hadde laget et vakkert festbord i vårens farger. Festen ble ledet av lektor Anne Berit Emmerhoff. Hun minnet om at de kunnskapene studentene nå har fått med seg, må utvikles videre i praksis, og må tilpasses den arbeidsplassen der de er til enhver tid.

Festens musikalske innslag sto Andrea Jeanette Huseby for. Hun framførte "Liten fuggel" og "Idas sommarvisa".

Stig Riise Pettersen hilste studentene på vegne av faglærerne, og la vekt på at all utdannelse også må inneholde dannelse. Det å være kjent med betydningen av hva andre har tenkt før oss, er sentralt for å kunne forstå samfunnet i dag – og for å kunne vurdere om det vi tror er framskritt faktisk er det. Han minnet også studentene om Sigmund Freuds ord om det sunne mennesket. Kjennetegnet på det sunne mennesket er evnen til arbeid og kjærlighet. Når studiet er preget av sjukdomslære og fokus på ulike lidelser, er det også viktig å huske på hva det er som kjennetegner det sunne mennesket. Veien videre – når utdannelsen nå er avsluttet – skal preges av arbeid og kjærlighet. Utdannelsen er en prosess – å sette kunnskapen ut i livet er en annen prosess. Det er når utdannelsen er avsluttet at den viktigste prosessen begynner.

Fra Haugesund kommune hilste Unni Birkeland på vegne av personal- og organisasjonsavdelingen de nyutdannede studentene. Fra Karmsund videregående skole hilste avdelingsleder Bente Døsen.
Elin Strand-Rørvik hilste fra Tysvær kommune. Alle talerne la vekt på behovet for kompetanse og behovet for samspill mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser for å utvikle kompetanse.

Olaug Løvbrekke takket på vegne av studentene faglærerne, skolen og praksisfeltet for de to årene – som hadde gått alt for fort. I sin hilsning la hun vekt på den gode støtten studentene hadde hatt i hverandre, og for god undervisning og veiledning, men at det hadde vært mye hardt arbeid. Belønningen for strevet, er gleden ved å gjøre en bedre jobb – men også gleden ved å oppleve personlig vekst og utvikling gjennom den kunnskapen studentene har fått på skolen. Spesielt framhevet Løvbrekke at studentene har fått utviklet bedre kommunikasjonsferdigheter.

I tillegg til studentene som nå er uteksaminert, har fagskolen helse- og oppvekstfag for tiden en klasse under utdanning i psykisk helsearbeid (oppstart 2013).

Fagskolen ønsker de uteksaminerte studentene lykke til i sin nye yrkesrolle!

(Tekst Stig Riise Pettersen)

Del denne artikkelen på: