Nytt skoleår i gang

Nytt skoleår i gang

En sommer er over, og på nytt fyltes skolen i dag av elever – mange kjente fjes, men også mange nye. 

Som vanlig var det oppmøte i idrettshallen. Samlingen ble innledet med et par musikalske innslag av bandet Feedback; et av medlemmene begynner nå på Karmsund, mens de andre er elever på Skeisvang vgs.

Rektor poengterte i sin velkomsttale betydningen av egeninnsats for å lykkes med læringsutbyttet og trakk også frem viktigheten av et godt skolemiljø, der elevrådet spiller en sentral rolle, noe nestleder i elevrådet forrige skoleår bekreftet i sin hilsen og oppfordring til elevene om å velge solide tillitsvalgte.

Og da var det skoleåret i gang!

2015-08-17b

"Feedback" underholder. Trommis Jørgen Fjon skal gå på Karmsund, mens Sindre Bjørhovde, Nils Fjon og Thomas Gjerde alle er elever ved Skeisvang vgs.

2015-08-17c

Rektor Kåre Johan Sørvåg ønsker velkommen til Karmsund.

2015-08-17d

Tidligere nestleder i elevrådet, Julie Jünger, forteller om elevrådsarbeid.

2015-08-17e

… og så var det bare å gå i gang!

  

Del denne artikkelen på: