Premierefest!

Premierefest!

Deltakerne i årets konkurranse, med kontaktlærere.

VG2 Helseservicefag ved Karmsund videregående skole arrangerte i dag premierefest i anledning presentasjonen av elevprosjekter.

Oppgaven for elevene var å lage presentasjoner av ulike psykiske reaksjoner helsearbeidere kan møte hos pasienter. Temaer for årets konkurranse var "angst", "rus", "depresjon" og "forsvarsmekanismer". Presentasjonene skulle elevene lage med tekst, bilder og musikk ved hjelp av verktøyet Photo Story. Siden dette resulterte i små "filmer", var det naturlig å arrangere premierefest med kanapeer og høye glass – og høye hæler! Evenementet er en årviss foreteelse, der inviterte gjester fungerer som jury som vurderer de konkurrerende bidragene to ganger før de feller sin dom. Til slutt fikk avdelingsleder Ståle Østrem gleden av å utrope vinnerne av årets konkurranse.

2015-11-18b

Kontaktlærer Marit Elisabeth Sannes og avdelingsleder Ståle Østrem presenterer årets temaer.

2015-11-18c

Juryen i arbeid.

2015-11-18d

Avdelingsleder Ståle Østrem med årets vinnere, som presenterte temaet "rus".

Del denne artikkelen på: