• Forside
  • Aktuelt
  • Siste kull uteksaminert fra fagskolen helse- og oppvekstfag

Siste kull uteksaminert fra fagskolen helse- og oppvekstfag

Siste kull uteksaminert fra fagskolen helse- og oppvekstfag

På bildet:
Anne Berit Emmerhoff, Tharida Vikshaaland, Cecilie Finsal, Pål Grinde Karlsen, Randi Torunn Larsen Gausvik, Tonje Bu og Stig Riise Pettersen.

Blanca Chavez, Liv Norunn Helgeland og Lene Anett Huseby var ikke til stede.

Onsdag 17. juni var det avslutningsfest for siste kull i videreutdanning i psykisk helsearbeid ved fagskolen. 

Studentene startet høsten 2013.

De har nå fullført et toårig utdanningsløp på deltid, som har bestått av 6 moduler; 4 teoretiske moduler, 1 modul i praksis og 1 modul til fordypningsoppgave/avsluttende eksamen. 5 av totalt 8 studenter var til stede ved avslutningen.

Festen ble ledet av Anne Berit Emmerhoff. Hun minnet om at de kunnskapene studentene nå har fått med seg, må utvikles videre i praksis. Kunnskapene skal være både til personlig vekst og til vekst for arbeidsplassene. Hun leste dikt som oppsummerte sentral kunnskap for å mestre liv og arbeidsliv. Fagskolen ønsker de uteksaminerte studentene lykke til i sin nye yrkesrolle!

Underveis var det hilsninger fra skolen ved faglærer Stig Riise Pettersen. Han oppsummerte kort en del av historien og minnet om at forandring må styres av kjærlighet og visdom. Og at det at utdannelsen er ferdig ikke betyr at de er ferdig utlærte – dette er begynnelsen på å forme en ny yrkesrolle som fagskolekandidat. Avdelingsleder Bente Døsen delte ut vitnemål og hilste fra skolen.

Studentene takket faglærerne og skolen for de to kjekke årene – og ga uttrykk for at de ser fram til å få prøvd ut sin nye yrkesrolle i praksis.

Dette er det siste kullet med studenter som går ut av fagskolen ved Karmsund videregående skole. Fra høsten av er skolen nedlagt.

 

Tekst: Stig Riise Pettersen

Del denne artikkelen på: