Røyking

TOBAKKSFRI SKOLETID!

Skolen og skoletiden ble fra 1. juli 2014 lovbestemt tobakksfri.

Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skoletiden, heller ikke utenfor skolens område.

Tobakksforbudet på skolens inne- og uteområder gjelder både for elever, lærere og andre ansatte på skolene. Besøkende er også omfattet. For elevene gjelder tobakksforbudet i skoletiden, også utenfor skolens område.

Forbudet mot å bruke røyk og snus gjelder i friminutter og på skoleturer, og selvsagt i skoletimer. I det daglige er det rektor som har ansvar for at loven håndheves. 

   

Se Helsedirektoratets oppslag " Tobakksfri skoletid".

  

   

Del denne artikkelen på: