Skoleskyss

Informasjon om skoleskyss skoleåret 2019-2020.

Rogaland

Hvis du begynner på Vg1 i videregående skole og har rett på fri transport til den nye skolen, må du selv søke om skoleskyss på  kolumbus.no/skoleskyss.

Du har rett til fri transport til skolen dersom du bor utenfor den definerte  ungdomskortsonen.

Bor du innenfor ungdomskortsonen har du ikke rett på gratis skoleskyss og må kjøpe ungdomskort hos Kolumbus. Ungdomskortet gjelder for 30 dager om gangen og kan kjøpes av deg mellom 15 og 22 år. Det kan bestilles på nett, kjøpes på bussen eller hos turistinformasjonen i Haugesund sentrum (v/Bytunet). 

Har du hatt ordinær skoleskyss i inneværende skoleår, må du søke på nytt til neste skoleår. 

Du må ta vare på skolekortet selv om du bytter skole eller skal begynne på videregående.  

 

Hordaland 

Du som bor i Hordaland, kan henvende deg i skolens informasjon for gratis skysskort. Dette gjelder kun ved reiser frem og tilbake til skolen.  

Er det behov for kort med mer fleksibilitet, det vil si turer i helger og skoleferier, anbefales det å kjøpe ungdomskort hos  SkyssUngdomskortet gjelder for 30 dager om gangen og kan kjøpes av deg mellom 16 og 21 år. Det kan kjøpes på nett eller på bussen. Er du under 16 år, men er elev på vgs får du allikevel kjøpt ved å dokumentere at du er tatt opp som elev. 

  

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson