Studielån/stipend

Informasjon om søknad.

Søk på nettet
Fra skoleåret 2009/2010 må alle som skal søke om lån/stipend i lånekassen, søke på nett: www.lanekassen.no eller www.vigo.no

For å komme inn på søknadssidene må du bruke MinID, en felles pålogging for offentlige tjenester på nett. MinID har alle personer over 15 år fått tilsendt i posten.

Utstyrsstipend
Alle elever med ungdomsrett har rett på utstyrsstipend, men du må søke om dette.  Informasjon om utstyrsstipendet finnes på Lånekassens nettsider.

Hvis du har vedlegg til søknaden, må dette merkes med fødselsnummer/kundenummer og sendes lånekassen enten på mail eller pr.post. Sensitive opplysninger må sendes pr. post.

Følg søknaden på Dine Sider
For å se status for søknaden din og andre opplysninger om kundeforholdet ditt i Lånekassen kan du logge deg inn på  Dine sider i Lånekassen med MinID.

For søkere under 18 år skal både foresatte og eleven skrive under på stipendmeldingen før den sendes i retur til Lånekassen.

Er du over 18 år, kan du signere avtalen om støtte med BankID dersom du har samtykket til elektronisk kommunikasjon.

Klage
Hvis du mener vedtaket du har fått er feil, sender du en e-post på Dine sider. Du har rett til å klage i 3 uker fra du har mottatt svaret fra lånekassen. NB! Bare vedtaket, ikke forskriftene, kan påklages.

Merk:
Ved skoleavbrudd og langt fravær (over 20 dager pr. halvår) gir skolen melding til Lånekassen. Støtte som ikke er utbetalt, vil bli stoppet, og urettmessig utbetalt stipend kan bli omgjort til lån.

OBS!
Dersom du søker fritak i fag, vil dette medføre reduksjon i støtte.

Søknadsfrist i høstsemesteret: 15. november.

Søknadsfrist i vårsemesteret: 15. mars.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson