Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Du som velger helse- og oppvekstfag, må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker.

 Se egen reklamefilm for utdanningen i helse- og oppvekstfag ved Karmsund vgs.

Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeid med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.     

Karmsund videregående skole har disse tilbudene i utdanningsprogrammet:

---

NB! Elevene på Vg2 helsearbeiderfag har anledning til å søke om å avvikle deler av praksisen i Frankrike. Karmsund har samarbeid med en videregående skole i Villefranche (Lyon).

Yrkesvalg:
  Se kort informasjonsvideo om Helse- og oppvekstfag.
(Videoen er tatt opp på Karmsund.)

 

  

Del denne artikkelen på:
Vg1 Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag representerer viktige tradisjoner og verdier på omsorgsfeltet. Opplæringen skal medvirke til å dekke kompetansebehovet i samfunnet innenfor oppvekst-, helse- og sosialtjenestene. 

Vg2 Helsearbeiderfag

Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt.

Vg2 Helseservicefag

Helseservicefag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrkene. Opplæringen skal medvirke til å utvikle evnen til å yte service overfor kolleger, pasienter og kunder, og til å samhandle med andre i yrkesutøvingen.

Vg3 Helsesekretær

Helsesekretærfaget skal legge grunnlag for å utføre administrative oppgaver og laboratorie- og assistansearbeid innenfor helsesektoren. Helsesekretæren skal yte service og gi råd og rettleiing til menneske i ulike livssituasjoner.

Kontaktperson