Informasjon om søknad

Informasjon om søknad

Rutiner, tidsfrister m.m. ved søknad om skoleplass.

Den videregående opplæringen er bygd opp med videregående trinn 1 (Vg1), videregående trinn 2 I (Vg2) og videregående trinn III (Vg3)/2 år i bedrift.
Ifølge Opplæringsloven har ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, rett til 3 års videregående opplæring.
Regler for hvordan inntaket til videregående opplæring skal skje, er fastlagt av Kunnskapsdepartementet i egen forskrift

  

Hvordan søker du?
Søknad om skoleplass gjøres elektronisk på Internett.
Dette skjer via  plattformen VIGO.

 • Du logger på med passord og engangskode til MinID.
 • Du er ikke mulig å legge inn søknad etter at søknadsfristen er utløpt!

Det er viktig at du fyller ut søknaden din så nøyaktig som mulig.
Du som ikke er elev ved noen skole, må huske på å sende kopi av dine vitnemål/kompetansebevis til inntakskontoret i ditt hjemfylke.

Spørsmål omkring søking kan rettes til skolen eller sendes som e-post til inntakskontoret i Rogaland fylkeskommune.

I tillegg kan seksjon for inntak og yrkesveiledning kontaktes på tlf. 51 51 69 00.

Søknadsfrister

 • Ordinært opptak:
  2. mars kl. 23.59
  (Tilleggsskjema kan brukes.)
 • Inntak på individuell vurdering:
  1. februar kl. 23.59
  (Søkere som har behov for spesielt tilrettelagt opplæring.)

Melding om opptak
Alle som søker skoleplass, får melding om opptak ca 10. juli.
Meldingen får du som SMS og/eller e-post.
Resultatet av opptaket finner du ved å logge deg på inn på  vigo.no med passord og engangskode til MinID.

Viktige opplysninger ved opptak

 1. Alle må svare på tilbud om skoleplass/venteplass innen svarfristen
 2. Kommer du ikke inn på ditt første ønske, får du oppgitt hvor du står på venteliste til alle høyere ønsker
 3. Ønskerekkefølgen er bindende gjennom hele inntaket
 4. Elever som søker læreplass, kan bli innkalt til intervju også i sommerferien
 5. Søkere som henvender seg til Seksjon for Inntak og Yrkesveiledning, må alltid oppgi bruker-ID

Flytting
Inntakskontoret benytter adressen i folkeregisteret. Dersom du flytter etter at du har sendt søknad om skoleplass, må du varsle inntakskontoret skriftlig om dette.

  

Del denne artikkelen på: